Oferta dla nauczycieli

Biblioteka Pedagogiczna wspiera nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli, a także pracowników oświaty i placówek oświatowych. Biblioteka oferuje nauczycielom fachową pomoc w zakresie:

 • Wyboru literatury na dany temat,
 • Sporządzania i wydruku zestawień bibliograficznych przydatnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
 • Instruktażu metodycznego dla nauczycieli-bibliotekarzy wszystkich rodzajów szkół,
 • Organizacji i prowadzenia lekcji bibliotecznych dla uczniów wszystkich typów szkół,
 • Prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym etc.

W dziale tym zamieszczać będziemy materiały przydatne w codziennej pracy nauczyciela. Zapraszamy do korzystania!

Materiały dla nauczycieli:
 1. Nowości z matematyki dla nauczycieli przedszkola
 2. Propozycje literatury dla nauczycieli edukacji przedszkolnej
 3. Propozycje literatury dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
 4. 11 Listopada – Święto Odzyskania Niepodległości – materiały repertuarowe
 5. Nowości literatury ekologicznej (październik – grudzień 2021 r.)
 6. Propozycje literatury dla nauczycieli edukacji przedszkolnej (11,12.2021)
 7. Propozycje dla nauczycieli klas I-III do nauczania języka polskiego i matematyki (11.2021)
 8. Propozycje dla nauczycieli szkoły specjalnej (11-12.2021)

Skip to content