Drzewko Czytelnicze Przedszkolaka

Nasza biblioteka podejmuje różne działania mające na celu propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Jednym z nich była akcja „Drzewko Czytelnicze Przedszkolaka”, do której zaprosiliśmy Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 3 w Pionkach. Każdego dnia dzieci słuchały utworu literackiego czytanego im przez nauczycieli lub w domu przez dorosłych. Po wysłuchaniu mogły zamalować jedno jabłuszko na „Drzewku Czytelniczym”.

Na zakończenie akcji pracownicy biblioteki przygotowali zajęcia dla każdej z grup przedszkolnych. Dzieci chętnie opowiadały, jakie książki czytali im dorośli i prezentowały swoje „Drzewka”. W nagrodę otrzymały dyplomy.

Druga część zajęć przebiegała w atmosferze zbliżających się świąt. Dzieci słuchały czytanych im świątecznych opowiadań, rozwiązywały zadania literackie, brały udział w zabawach ruchowych i oglądały przedstawienie  teatrzyku kamishibai  pt. „Prezent świętego Mikołaja”.

Działanie, którego jednym z celów było budowanie pozytywnych relacji między dorosłym i dzieckiem, bardzo podobał się przedszkolakom, rodzicom i nauczycielom.